Υπερηχογράφημα Μαστού – INVENIA ABUS 2.0

Το τρισδιάστατο υπερηχογράφημα Ιnvenia ABUS αποτελεί ένα νέο διαγνωστικό εργαλείο, το οποίο συμβάλλει στην ανίχνευση του καρκίνου του μαστού, κυρίως στις γυναίκες με πυκνούς μαστούς.

Με την εξέταση αυτή, ο μαστός απεικονίζεται σε τρεις διαστάσεις με συνεχή σάρωση του ηχοβολέα, ώστε να μην δημιουργούνται κενά ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα μη εντοπισμού της νόσου και συμβάλλοντας στον έγκαιρο εντοπισμό του καρκίνου του μαστού.

Η νέα αυτή πρωτοποριακή διαγνωστική εξέταση είναι πλέον διαθέσιμη στο Κέντρο Απεικόνισης Μαστού και προτείνεται από την ιατρό Νατάσα Κοτζιαμάνη ως συμπληρωματική εξέταση της μαστογραφίας και του κλασσικού υπερηχογραφήματος σε πυκνούς μαστούς, οι οποίοι έχουν σύμφωνα με κλινικές μελέτες επιπλέον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, ενώ παράλληλα η εντόπιση του όγκου στη μαστογραφία είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Για ραντεβού ή περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 25373736 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.breastimaging.com.cy