Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας - MRI Scan

  • Ολοσωματική

Ο υπερσύγχρονος κλειστός Μαγνητικός Τομογράφος ΑVANTO 1,5T της SIEMENS, με τον οποίο είναι εξοπλισμένο το τμήμα μαγνητικής τομογραφίας είναι ένα από τα κορυφαία μηχανήματα της μαγνητικής διαγνωστικής απεικόνισης. Εφοδιασμένος με όλες τις σύγχρονες ακολουθίες και τα τελευταία λογισμικά προγράμματα, πραγματοποιεί όλες τις βασικές και εξειδικευμένες εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας σε σημαντικά περιορισμένο χρόνο εκτέλεσης και με εξαιρετικά μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια.

Ο σχεδιασμός του μαγνήτη είναι ιδιαίτερα φιλικός προς τον εξεταζόμενο με αποτέλεσμα την άνετη παραμονή του και τη μείωση της κλειστοφοβίας κατά την εξέταση.

  • Unparalleled flexibility
  • Accuracy
  • High resolution
  • Short scan times

Αναλυτικά οι Εξετάσεις

MRA - Σκιαγραφικό μέσο μαγνητικής αγγειογραφίας

-Σκιαγραφικό μέσο μαγνητικής αγγειογραφίας

-Magnetic resonance angiography contrast agent

Κωδικός Γεσύ  – CY057

Duration:  10 minutes

MRA -Μαγνητική αγγειογραφία κοιλίας, με ή χωρίς σκιαγραφικό μέσο(α)

-Magnetic resonance angiography, abdomen, with or without contrast
|material(s)

Κωδικός Γεσύ  – 74185

Duration:  45 minutes

Μαγνητική τομογραφία οφθαλμικών κόγχων, προσώπου ή και αυχένα

Μαγνητική τομογραφία (π.χ. πρωτονίων) οφθαλμικών κόγχων, προσώπου ή/και αυχένα, χωρίς σκιαγραφικό μέσο(α)

Κωδικός Γεσύ: 70540
Duration: 25 minutes

Μαγνητική τομογραφία (π.χ. πρωτονίων), σπονδυλικός σωλήνας και περιεχόμενα, αυχένα

Μαγνητική τομογραφία (π.χ. πρωτονίων), σπονδυλικός σωλήνας και περιεχόμενα, αυχένας, χωρίς σκιαγραφικό μέσο

Κωδικός Γεσύ: 72141
Duration: 25 minutes

Μαγνητική τομογραφία πυέλου, χωρίς σκιαγραφικό μέσο(α)

Μαγνητική τομογραφία (π.χ. πρωτονίων) πυέλου, χωρίς σκιαγραφικό μέσο(α)

Κωδικός Γεσύ: 72195
Duration: 25 minutes

Μαγνητική τομογραφία (π.χ. πρωτονίων) κροταφογναθικής άρθρωσης

Μαγνητική τομογραφία (π.χ. πρωτονίων) κροταφογναθικής άρθρωσης

Κωδικός Γεσύ: 70336
Duration: 25 minutes

Μαγνητική τομογραφία Εγκεφάλου

Μαγνητική τομογραφία Εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό μέσο(α)

Κωδικός Γεσύ: 70551
Duration: 25 minutes

Μαγνητική τομογραφία άνω άκρων εκτός από αρθρώσεις

Μαγνητική τομογραφία (π.χ. πρωτονίων) άνω άκρων εκτός από αρθρώσεις, χωρίς σκιαγραφικό μέσο(α)

Κωδικός Γεσύ: 73218
Duration: 25 minutes

Μαγνητική τομογραφία οποιαδήποτε άρθρώσης του άνω άκρου

-Μαγνητική τομογραφία μαστού χωρίς και/ή με σκιαγραφικό μέσο(α), αμφοτερόπλευρη

-Magnetic resonance imaging, breast, without and/or with contrast material(s); bilatera

Κωδικός Γεσύ  – 73221

Duration: 25 minutes

Μαγνητική τομογραφία μαστού

-Μαγνητική τομογραφία (π.χ. πρωτονίων) οποιασδήποτε άρθρωσης του άνω άκρου, χωρίς σκιαγραφικό μέσο(α)

-Magnetic resonance (eg, proton) imaging, any joint of upper extremity; without contrast material(s)

Κωδικός Γεσύ  – 77059

Duration: 25 minutes

Magnetic resonance imaging, cervical and dorsal spine, or cervical and lumbar spine, or lumbar and dorsal spine, or cervical and lumbar spineMagnestic resonance imaging. whole spine;

-Magnetic resonance imaging, cervical and dorsal spine, or cervical and lumbar spine, or lumbar and dorsal spine; without contrast material

Κωδικός Γεσύ  – CY069

Duration: 45 minutes

-Magnetic resonance imaging, whole spine;

-Magnetic resonance imaging, whole spine; without contrast material

Κωδικός Γεσύ  – CY070

Duration: 60 minutes

Magnetic resonance imaging, enterography

Magnetic resonance imaging, enterography, without contrast

Κωδικός Γεσύ  – CY075

Duration: 30 minutes

Magnetic resonance imaging, pelvis and prostate

Magnetic resonance imaging, pelvis and prostate; without contrast material(s)

Κωδικός Γεσύ  – CY076

Duration: 40 minutes

Magnetic resonance imaging, pelvis and rectum

Magnetic resonance imaging, pelvis and rectum without contrast material(s)

Κωδικός Γεσύ  – CY077

Duration: 40 minutes

Σκιαγραφικό μέσο μαγνητικής τομογραφίας

Magnetic resonance imaging contrast agent

-Σκιαγραφικό μέσο μαγνητικής τομογραφίας

Κωδικός Γεσύ  – CY054

Duration: 5 minutes

MRA - Μαγνητική αγγειογραφία κεφαλής

Μαγνητική αγγειογραφία κεφαλής, χωρίς σκιαγραφικό μέσο(α)

-Magnetic resonance angiography, head; without contrast material(s)

Κωδικός Γεσύ  – 70544

Duration:  10 minutes

MRA - Μαγνητική αγγειογραφία αυχένα

-Μαγνητική αγγειογραφία αυχένα, χωρίς σκιαγραφικό μέσο(α)

-Magnetic resonance angiography, neck; without contrast material(s)

Κωδικός Γεσύ  – 70547

Duration:  10 minutes

MRA - Μαγνητική αγγειογραφία πυέλου, με ή χωρίς σκιαγραφικό μέσο(α)

-Μαγνητική αγγειογραφία πυέλου, με ή χωρίς σκιαγραφικό μέσο(α)

-Magnetic resonance angiography, pelvis, with or without contrast material(s)

Κωδικός Γεσύ  – 72198

Duration:  45 minutes