Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας - CT Scan

  • Ολοσωματική

Ο Υπερσύγχρονος Αξονικός Τομογράφος Revolution Ascent, διαθέτει ένα σύστημα πλάτους πλάτους 75 cm που κάνει τη διαδικασία CT ταχύτερη, πιο διαισθητική και πιο προσιτή, ενώ παρέχει επίσης την ποιότητα εικόνας που περιμένετε.
Το Revolution Ascend χρησιμοποιεί μια λύση ροής εργασίας βασισμένη σε AI, τεχνολογία αιχμής και πρόσβαση στην Έξυπνη Συνδρομή για ουσιαστική απλοποίηση, βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση ολόκληρης της εμπειρίας CT τόσο μέσα όσο και έξω από το δωμάτιο σάρωσης.

  • υπάρχει περισσότερος χώρος στο εσωτερικό της γέφυρας για καλύτερη πρόσβαση και άνεση των ασθενών
  • μειωμένος θόρυβος εικόνας
  • ταχύτερα αποτελέσματα

Αναλυτικά οι Εξετάσεις

Αξονική τομογραφία κεφαλής ή εγκεφάλου

-Αξονική τομογραφία κεφαλής ή εγκεφάλου, χωρίς σκιαγραφικό μέσο

-Computed tomography, head or brain; without contrast material

Κωδικός Γεσύ  – 70450
Duration :  15 Minutes

Αξονική τομογραφία μαλακών μορίων του αυχένα

-Αξονική τομογραφία μαλακών μορίων του αυχένα, χωρίς σκιαγραφικό μέσο.

-Computed tomography, soft tissue neck; without contrast material.

Κωδικός Γεσύ  – 70490
Duration :  15 Minutes

Αξονική τομογραφία θώρακα

Αξονική τομογραφία θώρακα, χωρίς σκιαγραφικό μέσο.

-Computed tomography, thorax; without contrast material.

Κωδικός Γεσύ  – 71250
Duration :  15 Minutes

Αξονική τομογραφία αυχενικής μοίρας σμονδυλικής στήλης

-Αξονική τομογραφία αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης, χωρίς σκιαγραφικό μέσο.

-Computed tomography, cervical spine; without contrast material.

Κωδικός Γεσύ  – 72125
Duration :  15 Minutes

Αξονική τομογραφία θώρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης

-Αξονική τομογραφία θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης, χωρίς σκιαγραφικό μέσο.

-Computed tomography, thoracic spine; without contrast material.

Κωδικός Γεσύ  – 72128
Duration :  15 Minutes

Αξονική τομογραφία οσφυϊκή μοίρας σπονδυλικής στήλης

-Αξονική τομογραφία οσφϋικής μοίρας σπονδυλικής στήλης, χωρίς σκιαγραφικό μέσο.

-Computed tomography, lumbar spine; without contrast material.

Κωδικός Γεσύ  – 72131
Duration :  15 Minutes

Αξονική τομογραφία πυέλου

-Αξονική τομογραφία πυέλου, χωρίς σκιαγραφικό μέσο.

-Computed tomography, pelvis; without contrast material.

Κωδικός Γεσύ  – 72192
Duration :  15 Minutes

Αξονική τομογραφία άνω άκρου

-Αξονική τομογραφία άνω άκρου, χωρίς σκιαγραφικό μέσο

-Computed tomography, pelvis; without contrast material.

Κωδικός Γεσύ  – 72192
Duration :  15 Minutes

Αξονική τομογραφία κάτω άκρου

-Αξονική τομογραφία κάτω άκρου, χωρίς σκιαγραφικό μέσο.

-Computed tomography, lower extremity; without contrast material

Κωδικός Γεσύ  – 73700
Duration :  15 Minutes

Αξονική τομογραφία κοιλίας

-Αξονική τομογραφία κοιλίας, χωρίς σκιαγραφικό.

-Computed tomography, abdomen; without contrast material.

Κωδικός Γεσύ  – 74150
Duration :  15 Minutes

Αξονική τομογραφία κοιλίας και πυέλου

-Αξονική τομογραφία κοιλίας και πυέλου, χωρίς σκιαγραφικό.

-Computed tomography, abdomen and pelvis; without contrast material.

Κωδικός Γεσύ  – 74176
Duration :  15 Minutes

Αξονική Κολονογραφία (CT), διαγνωστική, συμπεριλαμβανομένης της μετεπεξεργασίας εικόνας

-Αξονική κολονογραφία (CT), διαγνωστική, συμπεριλαμβανομένης της μετεπεξεργασίας εικόνας, χωρίς σκιαγραφικό.

-Computed tomographic (CT) colonography, diagnostic, including image postprocessing; contrast material.

Κωδικός Γεσύ  – 74261
Duration :  15 Minutes

Ουρογραφία (πυελογραφία), ενδοαφλέβια, με ή χωρίς ακτινογραφία νεφρών, ουρητήρα, ουροδόχου κύστεως

Ουρογραφία (πυελογραφία), ενδοφλέβια, με ή χωρίς ακτινογραφία νεφρών, ουρητήρα, ουροδόχου κύστεως, με ή χωρίς τομογραφία.

-Urography (pyelography), intravenous, with or without KUB, with or without tomography.

Κωδικός Γεσύ  – 74400
Duration :  15 Minutes

Whole body computed tomography screening

-Whole body computed tomography screening, without contrast material

Κωδικός Γεσύ  – CY061
Duration :  20 Minutes

Whole body computed tomography screening

-Whole body computed tomography screening, without contrast material

Κωδικός Γεσύ  – CY061
Duration :  20 Minutes

Computed tomography, whole spine

-Computed tomography , whole spine; without contrast material

Κωδικός Γεσύ  – CY063

Duration :  15 Minutes

Σκιαγραφικό μέσο

-Σκιαγραφικό μέσο

-Computed tomography contrast agent.

Κωδικός Γεσύ  – CY043
Duration :  15 Minutes

Oral computed tomography contrast agent

-Oral computed tomography contrast agent

Κωδικός Γεσύ  – CY058

Duration :  5 Minutes

CTA - Αξονική αγγειογραφία κεφαλής, με σκιαγραφικό μέσο

-Αξονική αγγειογραφία κεφαλής, με σκιαγραφικό μέσο(α), συμπεριλαμβανομένων εικόνων χωρίς αντίθεση, εάν εκτελείται και μετεπεξεργασία εικόνας.

-Computed tomographic angiography, head, with contrast material(s), including noncontrast images, if performed, and image postprocessing

Κωδικός Γεσύ  – 70496

Duration :  15 Minutes

Oral computed tomography contrast agent

-Oral computed tomography contrast agent

Κωδικός Γεσύ  – CY058

Duration :  5 Minutes

CTA - Αξονική αγγειογραφία θώρακα ( μη στεφανιαία)

-Αξονική αγγειογραφία θώρακα (μη στεφανιαία), χωρίς σκιαγραφικό μέσο(α), συμπεριλαμβανομένων εικόνων χωρίς αντίθεση, εάν εκτελείται, και μετεπεξεργασία εικόνας.

-Computed tomographic angiography, chest (noncoronary), with contrast material(s), including noncontrast images, if performed, and image postprocessing

Κωδικός Γεσύ  – 71275

Duration :  15 Minutes

CTA - Αξονική αγγειογραφία άνω άκρου, με σκιαγραφικό μέσο(α)

-Αξονική αγγειογραφία άνω άκρου, με σκιαγραφικό μέσο(α), συμπεριλαμβανομένων εικόνων χωρίς αντίθεση, εάν εκτελείται και μετεπεξεργασία εικόνας.

-Computed tomographic angiography, upper extremity, with contrast material(s), including noncontrast images, if performed, and image postprocessing

Κωδικός Γεσύ  – 73206

Duration :  15 Minutes

CTA - Αξονική αγγειογραφία κάτω άκρου, με σκιαγραφικό μέσο(α)

-Αξονική αγγειογραφία κάτω άκρου, με σκιαγραφικό μέσο(α), συμπεριλαμβανομένων εικόνων χωρίς αντίθεση, εάν εκτελείται και μετεπεξεργασία εικόνας.

-Computed tomographic angiography, lower extremity, with contrast material(s), including
noncontrast images, if performed, and image postprocessing

Κωδικός Γεσύ  – 73706

Duration :  15 Minutes

CTA - Αξονική αγγειογραφία κοιλίας και πυέλου, με ακιαγραφικό μέσο(α)

-Αξονική αγγειογραφία κοιλίας και πυέλου, με σκιαγραφικό μέσο(α), συμπεριλαμβανομένων εικόνωνχωρίς αντίθεση, εάν εκτελείται και μετεπεξεργασία εικόνας

-Computed tomographic angiography, abdomen and pelvis, with contrast material(s), including noncontrast images, if performed, and image postprocessing

Κωδικός Γεσύ  – 74174

Duration :  15 Minutes

CTA - Αξονική αγγειογραφία κοιλίας, με σκιαγραφικό μέσο (α)

-Αξονική αγγειογραφία κοιλίας, με σκιαγραφικό μέσο(α), συμπεριλαμβανομένων εικόνων χωρίς αντίθεση, εάν εκτελείται και μετεπεξεργασία εικόνας

-Computed tomographic angiography, abdomen, with contrast material(s), including noncontrast images, if performed, and image postprocessing

 

Κωδικός Γεσύ  – 74175

Duration :  15 Minutes

CTA - Αξονική αγγειογραφία κοιλιακής αορτής και αμφοτερόπλευρη λαγονομηριαία απόφραξη κάτω άκρου, με σκιαγραφικό μέσο(α)

-Αξονική αγγειογραφία κοιλιακής αορτής και αμφοτερόπλευρη λαγονομηριαία απόφραξη κάτω άκρου, με σκιαγραφικό μέσο(α), συμπεριλαμβανομένων εικόνων χωρίς αντίθεση, εάν εκτελείται και
μετεπεξεργασία εικόνας

-Computed tomographic angiography, abdominal aorta and bilateral iliofemoral lower extremity runoff, with contrast material(s), including noncontrast images, if performed, and image postprocessing

Κωδικός Γεσύ  – 75635

Duration :  15 Minutes